Thunder Guts, 2021

Abdul Vas – Thunder Guts, 2021

marzo 31, 2022

Brian Johnson Code Red, 2021

Abdul Vas – Brian Johnson Code Red, 2021

marzo 31, 2022

Brian Johnson Thunder Guts, 2021

Abdul Vas – Brian Johnson Thunder Guts, 2021

marzo 31, 2022

Angus Young Rock´n´Roll Raiders, 2021

Abdul Vas – Angus Young Rock´n´Roll Raiders, 2021

marzo 31, 2022

Picasso, 2022

Abdul Vas – Picasso, 2022

marzo 30, 2022

Angus Young Backstage, 2018

Abdul Vas – Angus Young Backstage, 2018

marzo 30, 2022

Brian Johnson Demon Fire II, 2020

Abdul Vas – Brian Johnson Demon Fire II, 2020

marzo 30, 2022

Brian Johnson Rock´n´Roll Thunder, 2017

Abdul Vas – Brian Johnson Rock´n´Roll Thunder, 2017

marzo 30, 2022

Brian Johnson Ferrari 458 Italia, 2021. Abdul Vas

Abdul Vas – Brian Johnson Ferrari 458 Italia, 2021

marzo 30, 2022

Brian Johnson I ́m on the highway to hell Lamborghini Diablo, 2021

Abdul Vas – Brian Johnson I ́m on the highway to hell Lamborghini Diablo, 2021

marzo 30, 2022